ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀ န်ကြီးဌာနသည်စစ်ဆေးရေးအရာရှိ ၂၀ ကိုဝယ်ယူမည်

ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀ န်ကြီးဌာနသည်စစ်ဆေးရေးမှူးများဖြစ်လာမည်
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀ န်ကြီးဌာနသည်စစ်ဆေးရေးမှူးများဖြစ်လာမည်

ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှစစ်ဆေးရေးအရာရှိ ၂၀ နှင့်စစ်ဆေးရေးမှူး ၂၀ ခန့်ကိုနှုတ်ဖြင့်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။


၂၀၂၀၊ မတ်လ ၂၆ ရက်အရ ၀ န်ကြီးဌာနသည်အထွေထွေဘတ်ဂျက်အတွင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သူများအနက်စစ်ဆေးရေးမှူး ၂၀ နှင့်စစ်ဆေးရေးမှူး ၂၀ ဦး ကိုအလုပ်ခန့်အပ်မှုဆိုင်ရာပြိုင်ဆိုင်မှုစာမေးပွဲဖြင့် ၀ င်ရောက်ပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုအစီအစဉ်အပြီးတွင်ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲစစ်ဆေးမည်။

၀ ယ်ယူမှုဆိုင်ရာပါးစပ်စာမေးပွဲ၊ လျှောက်လွှာများကိုမေလ ၂၂ ရက်ကုန်တွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ပြီးဇွန်လ ၈ ရက်မှ ၁၂ ရက်အကြားပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။

လျှောက်ထားသူများသည်သူတို့၏လျှောက်လွှာများကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုHacı Bayram Mahallesi၊ Cumhuriyet Caddesi (Account of Building Old)၊ နံပါတ် (၄)၊ Blok၊ Ulus-Altındağ / Ankara ရှိ ၀ န်ကြီးဌာနအဆောက်အအုံသို့လည်းကောင်း၊ သမ္မတ၏ teftiskurulu@ktb.gov.tr ​​၏လိပ်စာဖြင့်လည်းကောင်းတင်ပြနိုင်သည်။ ။

ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည် assistantship သို့မဟုတ် internship တွင်ပါဝင်သောအချိန်များအပါအ ၀ င်စစ်ဆေးရေး၊ စာရင်းစစ်နှင့်ထိန်းချုပ်သူ၏ရာထူးများတွင်အနည်းဆုံး ၅ နှစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။မှတ်ချက်ပေးရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်

မှတ်ချက်များ