ကန်ထရိုက်တာ ၀ န်ထမ်း ၁၃ ဦး ခန့်အပ်ရန်ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာန

ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော ၀ န်ထမ်းများကိုငှားရမ်းရမည်
ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော ၀ န်ထမ်းများကိုငှားရမ်းရမည်

၀ န်ထမ်းများကိုရုံးချုပ်တွင်ထားရန်ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှငှားရမ်းရမည်။ ၀ န်ထမ်း (၁၃) မျိုးဖြင့် ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမည့် ၀ န်ထမ်းကိုကြေငြာရန်လျှောက်လွှာများသည် ယနေ့မှစ၍ စတင်ခဲ့သည်။


၀ န်ကြီးများကောင်စီဥပဒေအမှတ် ၆၅၇ ပုဒ်မ ၄ (ခ) အရ ၀ န်ထမ်း ၀ န်ကြီးများကောင်စီ၏အမိန့်တော်အားဖြင့်ပြContract္ဌာန်းလိုက်သော ၀ န်ကြီးများနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော ၀ န်ထမ်းများ၏အလုပ်ခန့်အပ်မှုဆိုင်ရာမူများနှင့်၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲများနှင့်ပြင်ဆင်မှုများမူဘောင်အတွင်း၊ ၀ န်ထမ်းများအား ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန် ၁၆ ရက်မှ ၁၉ ရက်အတွင်းအန်ကာကာတွင်ကျင်းပမည့် ၀ င်ခွင့်စာမေးပွဲအားဖြင့်ခန့်အပ်မည်ဖြစ်ပြီး ၄ င်းတို့၏နံပါတ်နှင့်ခေါင်းစဉ်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနောက်ဆက်တွဲ ၁ တွင်ဖော်ပြထားသည်။

ကြော်ငြာ၏အသေးစိတ်အတွက် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါမှတ်ချက်ပေးရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်

မှတ်ချက်များ