အစ္စတန်ဘူလ်တက္ကသိုလ်မှပညာရပ်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကိုခန့်ထားမည်

အစ္စတန်ဘူလ်တက္ကသိုလ်မှပညာရပ်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကိုခန့်ထားမည်
အစ္စတန်ဘူလ်တက္ကသိုလ်မှပညာရပ်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကိုခန့်ထားမည်

အစ္စတန်ဘူလ်တက္ကသိုလ်မှပညာရပ်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများခန့်အပ်ခြင်း၊ 2547 ၏တရားဝင်ပြန်တမ်းတွင်ထုတ်ဝေသော Academic Staff giren အားရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာ N စည်းမျဉ်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဆောင်းပါးများနှင့်ဥပဒေ၏ဆက်စပ်ဆောင်းပါးများနှင့်အညီ, ပါမောက္ခ၊ လက်ထောက်ပါမောက္ခ 12.06.2018 ။ 9 ၀ န်ထမ်းများကို၎င်းအဖွဲ့ ၀ င်များသို့ခေါ်ယူလိမ့်မည်။


ပါမောက္ခ ၀ န်ထမ်းများလျှောက်ထားရန်လျှောက်ထားသူများ - ၎င်းတို့၏ CVs များ၊ လျှောက်လွှာတင်ထားသောအသနားခံလွှာများကို PDF format ဖြင့် (လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော)၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခစာရွက်စာတမ်းများ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများစာရင်းများ၊ သိပ္ပံဆိုင်ရာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများတွင်ဖော်ပြထားသည်။ အလုပ်များ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာပါရဂူဘွဲ့တွင် ဆက်လက်၍ ပြီးဆုံးခြင်း၊ အနုပညာနှင့်မာစတာ၏ကျွမ်းကျင်မှုအပါအ ၀ င်တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေး 6 သို့ PDF format ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားသော CD သို့မဟုတ်ပါမောက္ခချုပ်ဝန်ထမ်းဌာန၏အိတ်ဆောင်မှတ်ဉာဏ်စသည်တို့ပါဝင်သည်။ သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။

ပါမောက္ခများ

1- လျှောက်ထားချက်အသနားခံလွှာများ၊ အဓိကသုတေသနလုပ်ငန်း၏အမည်ကိုလည်းသတ်မှတ်ပေးသည်။

2- 1 ပညာရေးဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများ၏လျှောက်လွှာပုံစံ (ပါမောက္ခများနှင့်တွဲဖက်ပါမောက္ခများအတွက်ရရှိနိုင်သည့်) ကိုတက္ကသိုလ် ၀ န်ထမ်းများ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

3- 2 နံပါတ်လုံခြုံရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနှင့်မော်ကွန်းတိုက်သုတေသနပုံစံ (Biometric ဓာတ်ပုံ),

4- ရာဇ ၀ တ်မှုမှတ်တမ်း၊

5- ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုစာရင်း၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခလက်မှတ်၊ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားလက်မှတ်၊ ဒီပလိုမာများ (ဘွဲ့၊ မဟာဘွဲ့၊ အနုပညာကျွမ်းကျင်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု),

6- 1 ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများ (ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လကရိုက်ယူခဲ့သည်),

7- အထောက်အထားမိတ္တူ

8- သူတို့သည်အဓိကသုတေသနလုပ်ငန်းများအဖြစ်သူတို့နှင့်အတူရှိနေသင့်သည်။
တွဲဖက်ပါမောက္ခ ၀ န်ထမ်းများလျှောက်ထားရန်လျှောက်ထားသူများ - သူတို့ CVs၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခစာရွက်စာတမ်းများ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများစာရင်းများနှင့်သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများအပါအ ၀ င် CD သို့မဟုတ် Portable Memory တို့နှင့်အတူပါမောက္ခ ၀ န်ထမ်း ဦး စီးဌာနသို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလျှောက်ထားသင့်သည်။

တွဲဖက်ပါမောက္ခ

1- 1 ပညာရေးဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများ၏လျှောက်လွှာပုံစံ (ပါမောက္ခများနှင့်တွဲဖက်ပါမောက္ခများအတွက်ရရှိနိုင်သည့်) ကိုတက္ကသိုလ် ၀ န်ထမ်းများ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

2- 2 နံပါတ်လုံခြုံရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနှင့်မော်ကွန်းတိုက်သုတေသနပုံစံ (Biometric ဓာတ်ပုံ),

3- ရာဇ ၀ တ်မှုမှတ်တမ်း၊

4- ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုစာရင်း၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခလက်မှတ်၊ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားလက်မှတ်၊ ဒီပလိုမာများ (ဘွဲ့၊ မဟာဘွဲ့၊ အနုပညာကျွမ်းကျင်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု),

5- 1 ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများ (ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လအတွင်းကယူခဲ့သည်)

6- ID ၏မိတ္တူကူးရန်လည်းလိုအပ်သည်။
ဆရာ ၀ န်၏ဆရာ ၀ န်ထမ်းများလျှောက်ထားရန်လျှောက်ထားသူများ - ကိုယ်ရေးရာဇဝင်၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်၊ ၀ န်ထမ်းလျှောက်ထားခြင်း၊ 2 နံပါတ်လုံခြုံရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနှင့်မော်ကွန်းတိုက်သုတေသနပုံစံ၊ ဥပဒေရေးရာမှတ်တမ်း၊ PDF ပုံစံဖြင့်ပြင်ဆင်ထားသော 4 စီဒီသို့မဟုတ်အိတ်ဆောင် Memory သည်သက်ဆိုင်သည့်ယူနစ်များနှင့်သက်ဆိုင်သင့်သည်။

မှတ်ချက်:

1- ကြေငြာသောခေါင်းစဉ်အားလုံးအတွက်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှရရှိသောဒီပလိုမာများနှင့်ညီမျှမှုကို Interuniversity ဘုတ်အဖွဲ့မှအသိအမှတ်ပြုရမည်။

2- အက်ဥပဒေအမှတ် 657 ၏ 48 ။ သူတို့ကအားလုံးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရပေမည်။

3- လျှောက်ထားသူများသည်နိုင်ငံတော် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်တာဝန်မရှိပါ။

4- ထိုရာထူးများအတွက်လျှောက်ထားသောအမျိုးသားကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည်တရားရုံးအဆင့်သို့မဟုတ်စစ်မှုထမ်းခြင်းတွင်မပါဝင်သင့်ပါ။

5- တရားဝင်ပြန်တမ်းမှကြေငြာပြီးသည့်နောက်ရက်အနည်းငယ် 15 ရက်အတွင်းသက်ဆိုင်ရာယူနစ်များသို့လျှောက်လွှာများကိုတင်လိမ့်မည်။

6- လျှောက်လွှာတင်ရန်နောက်ဆုံးရက် - 15 ။ နေ့။

7- လျှောက်လွှာများကိုလူကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ မေးလ်ဖြင့်လျှောက်လွှာများကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ

8- တက္ကသိုလ်များနှင့်အဆင့်မြင့်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိ Istanbul တက္ကသိုလ်၏ပညာရေးဆိုင်ရာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ခန့်အပ်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအရသင်တန်းများသို့လျှောက်ထားမည့်သူများသည်၎င်းတို့၏သိပ္ပံဆိုင်ရာထုတ်ဝေမှုများ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဇယားများထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။

9- နောက်ဆက်တွဲဥပဒေအမှတ် 2547 ။ (38 ဥပဒေအမှတ် 2547 ပုဒ်မ ၁ (d) ၏ပါရဂူဘွဲ့အတွက်အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းသို့မဟုတ်လျှောက်ထားရန်အခွင့်အရေးမရှိသောတက္ကသိုလ်မှအနုပညာကျွမ်းကျင်မှု။

10- ပါမောက္ခများနှင့် / သို့မဟုတ်တွဲဖက်ပါမောက္ခခံတွင်းခံတွင်းစာမေးပွဲကိုမဖြေဆိုသောတွဲဖက်ပါမောက္ခများနှင့်လျှောက်ထားသူများသည်ပါမောက္ခပါးစပ်စစ်ဆေးခြင်းအတွက်လျှောက်လွှာကိုဖြည့ ်၍ ဝန်ထမ်းဌာနတွဲဖက်ပါမောက္ခအဖွဲ့သို့တင်ပြရမည်။

11- ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ငြာ http://www.istanbul.edu.tr/ ဒါဟာလိပ်စာမှာရောက်ရှိစေနိုင်သည်။

ကြော်ငြာ၏အသေးစိတ်အတွက် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါမီးရထားလမ်းရှာရန်

မှတ်ချက်ပေးရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်

မှတ်ချက်များ